Ponudite nam poslovni prostor

Svoje poslovanje zasnivamo na vrhunskoj usluzi koja je na nivou svjetskih standarda u modernom retail-u.
Tražimo poslovne prostore širom BiH za otvaranje novih prodavnica koje će nam omogućiti da svim svojim potrošačima pružimo najbolju uslugu.

Popunite obrazac i ponudu pošaljite klikom na dugme Ponudite objekat.

Važno: U obzir će se uzimati samo objekti koji imaju riješene imovinsko-pravne odnose i svu potrebnu dokumentaciju koja je definirana zakonom, te objekti čija je površina iznad 200m2.Preporučene karakteristike objekta:

- poslovni prostori svih veličina
- funkcionalnost za obavljanje djelatnosti maloprodaje (market)
- poželjno je da se objekt nalazi u prizemlju (bez galerija i platformi)
- na prometnim lokacijama ili u naseljima
- poseban prilaz za teretna vozila (istovar robe)
- odvojen ekonomski ulaz (prijem robe)
- vlastiti parking za kupce ( za objekte većih kvadratura) ili blizina javnog parkinga
- ispunjenost ostalih infarstrukturnih uvijeta

Grad*
Adresa*
Općina*


Površina prodajnog objekta* m2
Površina skladišnog prostora* m2
Prijavljena snaga el. energije* kW
Broj parkirnih mjesta*
Poseban ulaz za dostavu robe*


Prijedlog cijene zakupa eur/m2
Ime i prezime / firma ponuđača*
Kontakt telefon*
Email*

Priključite fotografije i nacrte objekata :

Slika/nacrt 1*
Slika/nacrt 2
Slika/nacrt 3

Copyright Konzum d.d. 2012. Sva prava pridrzana. Izrada stranica: VIPDATA